نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار

اولین نمایشگاه بازاریابی تبلیغات و مدیریت کسب و کار

اولین نمایشگاه بازاریابی تبلیغات و مدیریت کسب و کار

حضور آژانس دیجیتال برندینگ بهیار ، در حوزه های مشاوره، بازاریابی، تبلیغات و برندسازی در اولین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار اصفهان که در تاریخ 16 تا 19 مرداد 1398 در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های استان اصفهان برگزار شد.

دریافت مشاوره رایگان

برای مشاوره رایگان با این شماره تماس بگیرید.

نظرات

فیلد اجباری*